Knud Dyekjær Madsens hjemmeside

Min barndoms skole
        


Min barndoms skole i Korning
1944 - 51

Det er løbet meget vand i Korning å, siden jeg påbegyndte min skolegang i forskolen på Klaksmøllevej i Korning mandag den 3. april 1944. Min første skoledag begyndte på den måde at jeg skulle tidlig op om morgenen. Min havregrød spiste jeg under min mors mange formaninger. Jeg skulle naturligvis opføre mig ordentligt, og huske at sige De til vores lærerinde, og så skulle jeg huske at sige Frk. Iversen. Det sidste blev gentaget mange gange, min mor var bange for at jeg skulle kalde hende Frk. Tippe, som hun blev kaldt af vores nabobørn. Til sidst fik jeg udleveret en ny skoletaske som en gave, selvom det hverken var jul eller min fødselsdag. I skoletasken var min madpakke. Derefter skulle jeg vente lidt på Holger. Han skulle gå helt oppe fra skovløberhuset midt i Statsskoven, han havde 4 km. til skole.
Endelig kom Holger ledsaget af sin mor, hende skulle jeg sige De til og huske at kalde Fru Mortensen. Dengang talte så godt om alle i Korning jysk, men det var ikke tilfældet med Fru Mortensen. Min mor talte også jysk, men når hun talte med Fru Mortensen, talte hun københavnsk som hun havde lært som ung pige i København. Det var et sprog som jeg ikke rigtig forstod. Endnu engang skulle jeg gentage hele remsen med det, jeg skulle sige, og det jeg endeligt ikke måtte sige, og efter endnu nogle formaninger af såvel Fru Mortensen som min mor påbegyndte Holger og jeg at gå den lange tunge gang mod skolen.

For sent i skolen første skoledag

På vej til skolen kom vi forbi byggepladsen til den nye skole, og jeg skulle naturligvis vise Holger lidt rundt på den spændende byggeplads. Kælderrummene var udgravet og støbt, men der var endnu ikke blevet påbegyndt opførelse af skolebygningerne. Fyrrummet var fyldt med vand, og Holger og jeg var meget optaget af at se på hvordan murerarbejdsmændene startede en pumpe der skulle pumpe alt det vand op der var i fyrkælderen.
Efter at have opholdt os en tid på byggepladsen besluttede vi at gå videre mod skolen i de nu ikke længere pæne nypudsede sko. Inden vi kom frem til skolen blev vi forsinket af noget der glimtede på en mark, og vi skulle naturlige se hvad det var. Det vidste sig at være foliostrimler som engelske krigsflyvere udkastede for at forstyrre den tyske værnemagts radar.

Skolestart indledt med skældud

Vi kom for sent i skolen, jeg ved ikke hvor lang tid, men jeg husker endnu Frk. Iversen siddende oppe på en høj trone, og derfra skælde os ud fordi vi kom for sendt den første dag i skolen, og så fik hun øje på vores sko. Heldigvis blev Holger ked af det, og Frk. Iversen holdt op med at skælle ud, og vi blev anvist den bagerste skolebænk i klassen.
Vi fik udleveret en ABC, en skiffertavle og en griffel, som vi blev pålagt at passe godt på. Endelig fik vi at vide at vi ikke måtte snakke sammen i timen osv. Nej det var ikke spor morsomt at påbegynde skolegangen anno 1944 i Kornng Forskole. Vores grifler måtte vi ikke slibe på trappestenen. De skulle slibes på cementstøbningen foran kældervinduerne. Når skorstensfejeren eller en anden voksen person bankede på skoledøren, skulle vi rejse os pænt op. Jeg husker kun én undtagelse hvor vi blev kommanderet til at blive siddende, og det var da en fuld skærsliber, som Frk. Iversen havde set ude på vejen, bankede på døren.

Moderne pædagoger og Frk. Iversens undervisningsform

Frk. Iversens undervisningsform og nutidens moderne pædagogiske undervisningsform er så forskellige som dag og nat, og Frk. Iversen kunne efter min opfattelse have lært meget af nutidens pædagoger, og omvendt kunne vor tids moderne pædagoger også lære en del af Frk. Iversens holdningsprægede undervisning. Selvom det ikke er os særligt bevist, er jeg ikke i tvivl om at mange af os, der i de første skoleår gik i skole hos Frk. Iversen, er blevet præget af hendes moralske og etiske livsopfattelse.

Min barndoms skoles historie

Min barndoms skole på Klaksmøllevej i Korning er en af mange skoler på Horsens og Vejle egnen der har en historie der kan føres tilbage til De stærke Jyder. I 1934 opførte De stærke Jyder i Korning skolen som en privatskole som afløsning for en skole i Korning Nørremark der var blevet for lille og uegnet til skolebrug. I 1938 blev Frk. Iversen ansat som lærer ved De stærke Jyders privatskole på Klaksmøllevej.
I 1941 var der i såvel kommuneskolen som privatskolen i Korning kun få elever. Det medførte at der blev indledt forhandlinger mellem skolebestyrelsen ved de to skoler om en sammenlægning. Det blev besluttet at De stærke Jyders skole på Klaksmøllevej midlertidigt skule fungere som forskole til en ny skole blev bygget på Korningvej. Det blev også besluttet at Frk. Iversen skulle være lærer ved forskolen, og at kommuneskolens lærer Jakob Jepsen skulle undervise de ældste elever i kommuneskolen.
Fra foråret 1942 overgik De stærke Jyders privatskole på Klaksmølevej til at blive forskole for kommuneskolen i Korning. I 1944 stod skolen færdigbygget på Korningvej. Jeg gik dengang i første klasse, og jeg husker at for os børn var skoleindvielsen en stor dag. Kort efter indvielsen af den nye skole i Korning solgte De Stærke Jyder privatskolen til Indre Mission i Korning, der siden har benyttet skolen som missionshus. Hos mange af De stærke Jyder og deres efterkommere var der stor modstand imod salget til Indre Mission.
Se også:
Kornings historie Korning Kirke Luftfotografier optaget af Johs. Bach
 


Link:
De stærke Jyder
 
Pil op

[Forsiden] [Hedensted stations betydning] [Lær af Cyperns historie]

http://www.kdm.dk/korning/
© 2003, Knud Dyekjær Madsen.