L a n d s b y l i s t e n


Korning Plejehjemr

Vestervang og Egebo er centralismens ofre

Vestervang

Vestervang Mange beboere i Korning har stor vanskelighed med at forstå, at et velfungerende plejehjem som Vestervang i Korning skulle lukkes og de ældre beboere der var glad for at være på Vestervang skulle flyttes til andre plejehjem i Hedensted Kommune.
Først lukkede et stort flertal af byrådsmedlemmer i Hedensted Kommune plejehjemmet Vestervang i Korning, med plads til 15 ældre medborgere, derefter påtvang et stort flertal af byrådsmedlemmer i Hedensted Kommune beboerne i Korning et uønsket og frygtet narkotika afvænningscenter midt i landsbyen tæt ved Korning Skole.
Landsbyrådet i Korning afgav et rettidig tilbud om køb af Vestervang til 2,5 millioner til brug som kultur- og erhvervscenter. Et kultur- og erhvervscenter kunne være blevet til gavn for erhvervslivet i Hedensted Kommune og skatteborgerne i den økonomisk betrængte kommune.

Egebo

Egebo Det 24. september fik personale og beboere på Egebo i Daugård følgende melding:
"Plejecenter Egebo i Daugård lukkes den 1. maj næste år. Beboerne og personale flyttes samlet til den afdeling, der er ved at blive bygget ved Kildevænget i Hornsyld."
Den nuværende formand for social- og seniorudvalget Erik Kvist DF, har udtalt til Horsens Folkeblad at han aldrig har lagt skjul på, at hans store ønske er lukning eller renovering af gamle og ofte for små plejeboliger for at få dem erstattet med nye, moderne torums boliger.
Det er vist ikke en holdning og opfattelse som Erik Kvist DF deler med ret mange ældre beboere i Hedensted Kommunes mindre landsbyer. De ældre der i dag kommer på plejehjem stiller ikke krav om store plejeboliger og luksus, men ønsker at få lov til at tilbringe deres sidste dage i kendte omgivelser omgivet af venlig plejepersonale og forud for måltiderne at opleve duften af maden fra plejehjemmet køkken.
Det er de ældre medborgere der ved arbejdsomhed, flid og sparsomlighed, har skabt fundamentet for vores velfærdssamfund. Det bør lokalpolitikerne i Hedensted Kommune huske.

Værn om Hedensted Kommunes landsbyer

Sæt X ved Landsbylisten

Sæt X ved LandsbylistenLandsbylisten

Korning Plejehjemr

Centralisering er ikke altid godt

Ifølge Horsens Folkeblad lørdag den 12. september er byrådskandidat Jan C. Løvbjerg af den opfattelse, at borgerne i mindre landsbyer skal acceptere, at væksten og udviklingen skal samles omkring de større byer som Hedensted, Løsning, Tørring, Uldum, Juelsminde og Hornsyld.

Beboerne i Hedensted Kommunes mindre landsbysamfund accepterer som helhed, at det er de største bysamfund i kommunen der får den største vækst og udvikling, men de accepterer ikke at udviklingen sker på bekostning af landsbyernes skoler, som det var tilfældet i Hornsyld hvor det blev udført unødigt skolebyggeri for 43 millioner kroner for at flytte skoleelever fra Stouby og Rårup.

Mange beboere ikke blot i Korning har også vanskeligt ved at forstå, at en velfungerede plejehjem i Korning skulle lukkes og der skulle skaffes plads til 15 ældre medborgere på andre plejehjem i kommunen.

Politikerne fra de større bysamfund i Hedensted Kommune bør tænke på, at der er mange landsbyer i Danmark, der for få årtier siden var pæne velfungerende landsbyer med skoler og forretninger, der i dag på grund af at husene og ejendommenes store prisfald er blevet opkøbt af kapitalstærke spekulanter, der udlejer husene og de tidligere landbrugsejendomme til folk, der er dårlige skatteborgere og som lader ukrudtet brede sig.

Siden kommunesammenlægningen har Hedensted Kommune pådraget sig en stor gæld, som også skatteborgerne i landsbyerne skal være med til at betale. På den baggrund vil mange vælgere i landsbyerne og nogle vælgere der bor i større bysamfund, som er opvokset i en landsby tænke sig godt om inden de ved næste valg skal sætte deres kryds ved kommunevalget.

Værn om Hedensted Kommunes landsbyer

Sæt X ved Landsbylisten

Sæt X ved LandsbylistenLandsbylisten

Korning Plejehjemr

Flertalsdiktatur i Hedensted Kommune

Vi var mange beboere i Korning, der håbede at byrådsmedlemmerne i Hedensted ville udvise forståelse og medmenneskelighed overfor beboerne i Korning og skåne beboerne i Korning for at få, et narkotika afvænningscenter for 17 kvindelige narkomaner midt i landsbyen og ikke langt fra Korning Skole.

Det viste sig desværre ikke at være tilfældet, idet der kun var et byrådsmedlem på byrådsmødet i Juelsminde den 26. august, der tog forbehold overfor at Vestervang skal være narkotika afvænningscenter for 17 kvindelige narkomaner.

Kristendemokraterne der har en stor forkærlighed for at fremhæve at partiet er et næstekærligt parti og som har et byrådsmedlem der bor i Korning, stemte for at det tidligere plejehjem Vestervang skulle ændre status til narkotika afvænningscenter for 17 kvindelige narkomaner.

Lokalrådet i Korning med Martin Fritzner i spidsen, har næsten arbejdet i døgndrift for at kunne fremsætte et alternativt tilbud til køb af Vestervang, af beboerne i Korning, med henblik på at gøre Vestervang til et kultur- og erhvervscenter til gavn ikke blot for beboerne i Korning, men også for den økonomisk betrængte Hedensted Kommune.

Beslutningen om at sælge Vestervang til narkotika afvænningscenter vil uundgåeligt medføre, at de byggemodnede parcelhusgrunde i Korning ikke vil blive solgt i overskueligt fremtid. Det kan medføre tab for Hedensted Kommune, der langt overgår den pris som Hedensted Kommune har solgt Vestervang til narkotika afvænningscenter for. Det er forståeligt, med den form for økonomisk politik, at byrådet i Hedensted er truet med at komme under statsadministration.

Først lukkede det store flertal af byrådsmedlemmer i Hedensted Kommune plejehjemmet Vestervang, der var et velfungerende plejehjem, med gode forhold for vores ældre medborgere.

Derefter påtvinger et stort flertal af byrådsmedlemmer i Hedensted Kommune beboerne i Korning et uønsket og frygtet narkotika afvænningscenter midt i landsbyen tæt ved Korning Skole.

De mindre landsbyer i Hedensted Kommune, har på baggrund af den politik, som politikerne i Hedensted Kommune har påtvungen beboerne i Korning alt mulig grund til at frygte for deres fremtid og kommunal politikernes spareknive i den administrationstruede kommune, når det store flertal af byrådsmedlemmer efter byrådsvalget, tirsdag den 17. november 2009, sidder godt fast på taburetten i byrådssalen igen i fire år.

Værn om Hedensted Kommunes landsbyer

Sæt X ved Landsbylisten

Sæt X ved LandsbylistenLandsbylisten
http://www.kdm.dk/
© 2009, Knud Madsen.